Ali Fatma Hasan Hüseyin yazılı hicri 1442 Hattat Erol Alan Teship Meral Cantürk Hattat Halim Özyazıcı terekesinden kalan Osmanlı Kağıda yazılmıştır

30x28 cm